eng | est 
  Uudised
 
OIKUMEENILISE AASTAPREEMIA PÄLVIB PASTOR ÜLLAS TANKLER

Tänavune Eesti Kirikute Nõukogu oikumeenilise aastapreemia laureaat on pastor Üllas Tankler. Eripreemia integratsiooni vallas läheb võrdselt jagamisele Eesti Metodisti Kiriku Teoloogilise Seminari ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Peeteli koguduse vahel.

Oikumeenilised aastapreemiad koos aukirjaga antakse üle 13. detsembril kell 13.00 Eesti Kirikute Nõukogu piduliku aastalõpukoosoleku raames Pirita kloostri kabelis. Aastapreemiate üleandmisel osaleb ka regionaalminister Vallo Reimaa.

Pastor Üllas Tankler on viimase seitsme aasta jooksul olnud Eesti Kristliku Juhtimiskonverentsi peakorraldaja. Kõrgetasemeline juhtimiskonverents on ühendanud paljude konfessioonide esindajaid nii Eestist kui välismaalt ning andnud praktilisi teadmisi kristliku juhtimise vallas. Juhtimiskonverentside oikumeenilise töö viljana valmis 2007.aastal Üllas Tankleri koostatud raamat „Nagu Jumal juhatab. Teoreetilisi ja praktilisi õppetükke vaimulikust juhtimisest”. Alates 2005.aastast. töötab Üllas Tankler Ühinenud Metodisti Kiriku Globaalteenistuse New Yorgi peakorteris Euroopa ja Põhja-Aafrika piirkonna täitevsekretärina.

Integratsiooni aastapreemia laureaat, Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar, on 1994. aastal asutatud rakenduslik erakõrgkool, kus alates selle loomisest on õppetöö toimunud parealleelsetl eesti ja vene keeles. Alates 2000. aastast on lisandunud inglisekeelne õppetöö. Seminari tudengid käivad ühiselt praktikal nii eesti- kui venekeelsetes kogudustes ja misjonireisidel Venemaal. Rohkem kui kümne aasta jooksul on kool suutnud luua kliima, kus kaovad keele- ja rahvusbarjäärid ning areneb üksteise erinevusi respekteeriv ja väärtustav kristlik kultuur.

2007. aasta integratsiooni aastapreemia teine laureaat on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Peeteli kogudus, mis on sotsiaalse töö läbi kaasa aidanud erinevate rahvuskogukondade lähenemisele ja lõimumisele ühiskondlikult probleemsetes valdkondades nagu seda on tänavalapsed ja kodutud.

Peeteli kogudus alustas 1997.aastal tööd Põhja-Tallinna tänavalastega. Kümne aasta jooksul on suudetud aidata enam kui 200 tänavalast ja üle 30 on koguduse abiga astunud iseseisvasse ellu. 2000.aastal loodi Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus, mille alla kuuluvad Kristlik Lastekodu, Tänavalaste Päevakeskus ja Turvakodu. Lisaks on Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus töötanud ka täiskasvanud kodututega ning toetanud ja aidanud resotsialiseerida endisi kinnipeetavaid.

Info:
Tauno Teder

Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär
e-post: tauno(ät)ekn.ee

tel 646 1028, 51 22 564


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002