eng | est 
  Uudised
 
MISSIOLOOGILINE SÜMPOOSION „KUHU LÄHED, MAARJAMAA?“
27. novembril kell 10.30 Pilistveres.

Jätkub registreerumine Eesti Kirikute Nõukogu korraldatavale sümpoosionile 27. novembril kell 10.30. Sümpoosionil võetakse kokku aasta jooksul mitmel pool Eestis toimunud arutelud teemal „Kuhu lähed, Maarjamaa?“. Selle kogu päeva kestval arutelul on kaks keskset teemat: (1) tuginedes kogumikule „Kuhu lähed, Maarjamaa?“ (EKN 2016) ja selle erinevatele reflektsioonidele sõnastada Eestimaa missioloogilised väljakutsed lähiaastateks ja (2) alustada sammude seadmist uuringu „Elust, usust ja usuelust 2020“ ettevalmistamiseks, sh. uuringu asjatundjate komisjoni moodustamiseks.


Sümpoosionil osalemiseks palutakse registreeruda hiljemalt 20. novembriks aadressil eerik@ekn.ee. Osavõtumaks on 10.- eurot, üliõpilastele ja pensionäridele 5.- eurot, mis katab konverentsi materjalid ja toitlustuse. Osavõtumaks palutakse tasuda: EE431010052039486002 Eesti Kirikute Nõukogu. Võimalik on taotleda osavõtumaksust vabastamist.


Sümpoosionil esinevad ettekannetega: Dr. Ingmar Kurg, Helle Aan, diakon Annely Neame, Liina Kilemit ja Dr. Atko Remmel. Oluline osa on arutelul, milles osalevad professor Rein Veidemann ja professor Ülo Vooglaid. Vt. ka juurdelisatud sümpoosioni päevakava.


Valikust senitoimunud aruteludest on tehtud kokkuvõtted Raadio 7 ja Pereraadio ühissaates „Mõttekoda“. Teemal „Kristlusevälised vaimsed praktikad kui missioloogiline võimalus“ kuula: http://www.raadio7.ee/podcast/mottekoda-2017-04-19/
Teemal „Kirik ja usk“ kuula: http://www.raadio7.ee/podcast/mottekoda-2017-05-10/
Teemal „Noored kui missioloogiline võimalus“ kuula: http://www.raadio7.ee/podcast/mottekoda-2017-05-31/

 


Eerik Jõks,
Eesti Kirikute Nõukogu teadur

 

Ajakava
10.00 Tervituskohv
10.30 Avamine
10.45 Peaettekanne „Maarjamaa misjoniperspektiiv“ Dr. Ingmar Kurg
11.30 Küsimused ettekandjale
11.45 Kaasettekanne „Reflektsioone aruteludest „Kuhu lähed, Maarjamaa?““ Helle Aan ja diakon Annely Neame
12.05 Küsimused kaasettekandjatele
12.15 Lõuna
13.15 Ettekanne „Religioonisotsioloogia väljakutsed „Elust, usust ja usuelust 2020 kontekstis” Liina Kilemit
13.35 Küsimused ettekandjale.
13.45 Ettekanne „Religioonisotsioloogia väljakutsed „Elust, usust ja usuelust 2020 kontekstis” Dr. Atko Remmel
14.05 Küsimused ettekandjale.
14.15 Virgestuspaus
14.30 Arutelu 1. sessioon.
15.15 Virgestuspaus
15.30 Arutelu 2. sessioon ja kokkuvõte
16.30 Lõpetamine


e-post: eerik@ekn.ee

tel 6461034


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002