eng | est 




  Uudised
 
USUSÕNASTIKU KOOSTAMISE TÖÖRÜHMA STIPENDIAATIDE KONKURSS

 

Seoses Euroopa kultuuripärandi teema-aastaga kuulutab Eesti Kirikute Nõukogu koostöös Siseministeeriumiga välja ususõnastiku koostamise töörühma stipendiaatide konkursi.

 

Ususõnastiku koostamise eesmärk: esmakordselt Eesti ajaloos koostada (koondada kokku) usuvaldkonna (religiooni) terminid ja mõisted koos seletustega (üldselgitus; konfessionaalsed erisused).

Sõnastiku kasutajad: riigiametnikud (õigusloome valdkond), omavalitsuste töötajad (lokaalkoostöö eri vormid), üldhariduskoolide ja kõrgkoolide õpetajad, õppejõud, õppijad (valdkonnaga seotud õppeainetes esinev terminoloogia), meediaväljaanded (korrektne terminikasutus), õpikute koostajad, kirjanikud (õige terminikasutus), n-ö tavakasutaja (elukestev õpe), erinevate konfessioonide vaimulikud, teoloogid.

 

Ususõnastiku koostamise töörühma kandideerijatel tuleb esitada Eesti Kirikute Nõukogu nimele vabas vormis taotlus, kus oleks märgitud ka kandideerija-poolne panustatav töökoormus (kas täiskoormus, pool või veerand koormust), ja lisada taotlusele oma CV.

 

Töörühma juhi valivad kandideerijate hulgast ja tema stipendiumi suuruse otsustavad konkursi väljakuulutajad.

Stipendiumide suurused on 300 – 800 eurot kuus ning need makstakse välja igakuiselt kuu viimaseks tööpäevaks. Kord kvartalis toimub tehtud tööde hindamine, mille tulemusena on konkursi korraldajatel õigus töörühma juhi ettepanekul lõpetada stipendiumi maksmine. Samuti on stipendiumisaajal õigus loobuda edasisest töörühmast osalemisest ning seega ka stipendiumist. Täpsemad tingimused fikseeritakse Eesti Kirikute Nõukogu ja stipendiaadi vahelises stipendiumileppes.

 

Taotlus ja CV tuleb esitada 10. veebruariks 2018 digitaalselt allkirjastatuna

e-posti aadressile: ekn@ekn.ee


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002