eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU ARVAMUSFESTIVALIL PAIDES

Ala EESTI USK teemade tutvustus

 

Reede, 10.08.2018

1. Taara tammikust Maarjamaale ehk Kas kõrberahva usk sobib metsarahvale?

Teemajuht: Regina Hansen (moderaator Jaanus Kangur), osalejad Madis Iganõmm (Maavalla Koda) jt.

SUUNAD JA KÜSIMUSED. Retkel Taara tammikust Maarjamaale mõtleme, mis neid kahte mõttemaastikku eristab ja ühendab. Uurime ja arutleme, millisel arusaamal on tõepõhi all ja milline suhtumine on pigem müüt või eelarvamus.

Arutelu on mõeldud neile, keda huvitab eestlase maailmapilt, seosed meie rahvuskultuuri ja usu vahel.

Miks paavst tuleb Eestisse? Kas kõrberahva usk sobib metsarahvale? Millesse usub see, kes ütleb, et ta ei usu midagi ega kedagi? Kas usume Jumalasse, sooneutraalsusse, teaduse ja ratsionalismi kõikvõimsusse, eestlusesse, helgesse tulevikku, enesesse?

Teema valiku aluseks on rohked emotsionaalsed kommentaarid meedias. Käsitleme teemat ausalt ja avatult, ilma tabudeta. Selgitame, mida arvatakse, mida teatakse. Kuivõrd on emotsionaalne hoiak kattuv sotsioloogiiliste uuringute tulemustega?

* Traditsioonilise rahvakultuuri ja kristliku kultuuri kokkupuutepunktid (kihelkonnad, laulu- ja tantsupeod, vaimulikud rahvalaulud ja koraaliviisid, Piibli pärimus regivärsilises rahvalaulus, pühapaigad, ütlused ja vanasõnad, rahvakalendri tähtpäevad, rahvausund).

* Mida ütlevad enda ja teiste usu kohta erinevate kristlike konfessioonide, erinevate usundite ja mittekristlike liikumiste esindajad Eestis, milliseid omavahelisi kokkupuutepunkte nad näevad (inglid, jumalused, palve pühadus jms) ning mida arvab sellest mitteusklik inimene?

Aruteluvorm on struktureeritud intervjuu paneeldiskussiooni vormis. Kohapeal pöördutakse kuulajate poole ja kaasatakse neid diskussiooni. Loome võimaluse kohapeal, aga ka varem sotsiaalmeediakanalite vahendusel oma küsimusi saata. Alal osalejate seas viiakse läbi küsitlus, mille tulemused avalikustatakse meedias.

Nii laiapõhjaline arutelu usulistes küsimustes ei ole tavapärane, mistõttu on osalejatel võimalus leida arutelu käigus värskeid ja inspireerivaid vaatenurki.

Arutelust ilmuvad teemade kaupa artiklid, fotod ja lühivideod, et materjali saaks kasutada edaspidi nii avalikel aruteludel, konverentsidel kui ka meediakanalites.

 

2. Perekond, abielu ja põhiseadus

Teemajuht ja moderaator: Karmen Maikalu. Osalejad: Kaia Kapsta-Forrester, Priit Sibul, Urmas Viilma,  Triin Käpp, Erik Salumäe.

SUUNAD JA KÜSIMUSED. Palju ning emotsionaalselt on räägitud rikastavatest erinevustest. Nüüd tundub, et esimene vaimustus on möödas ja erinevused kipuvad normideks. On see ikka hea? Kas eilsed normid on tänased lahknevused? Arutelu korraldajad usuvad, et need küsimused puudutavad igaüht, ning on veendunud, et igaühel on ka õigus oma seisukoha väärikaks väljendamiseks.

Kas abielu on oma aja ära elanud? Kas abielu on sooline või kultuuriline fenomen? Kui vana on nn traditsiooniline abielu? Polügaamia on tunduvalt vanem ... Kas põhiseadus kaitseb abielu?

Arutelu vormiks on maailmakohvik. Kasutatakse ka pabertahvleid ja kleebiseid. Arutelu kokkuvõte avaldatakse sotsiaalmeedias. Vajadusel vormistatakse ettepanekud Riigikogu põhiseaduskomisjonile.

 

3. Religiooniõppest eelarvamusteta

Teemajuht: Avo Üprus (moderaator Triin Käpp). Osalejad Egle Viilma, Erik Salumäe, Priit Sibul, Heiki Haljasorg,.

SUUNAD JA KÜSIMUSED. Piirideta maailmas on eriti oluline teada, millised reaktsioonid käivitab meile harjumuspärane käitumine teistes. Samas tingivad käitumist teadmised või nende puudumine, kultuur ja usulised veendumused. Terrorism. Riikidevahelised suhted. Kaubandus ja ettevõtlus. Vaja on tunda tausta.

Mis on radikaliseerumine? Moslem ei tähenda terroristi. Mitu korda pead tänama taanlast? Aga jaapanlast? Kuidas kaubelda hiinlastega? Venelastega? Hindudega? Kas usuline ignorantsus on turvarisk või tänapäeva trend? Kas konservatiivsus on tagurlikkus ja vanamoelisus?

Arutelst ilmuvad teemade kaupa artiklid, fotod ja lühivideod, et materjali saaks kasutada edaspidi nii avalikel aruteludel, konverentsidel kui ka meediakanalites.

 

4. „Tahan jõuluajal kirikus kontserdil käia“ ehk Mis seos on taburetil luterlusega?

Teemajuht: Annely Neame, moderaator Silver Tambur. Osalejad on Eerik Jõks, Liina Kilemit, Annely Neame, Lea Altnurme, Atko Remmel.

SUUNAD JA KÜSIMUSED. Teema veidi teaduslikum nimetus seostub mõistetega „vikaarkristlus“, „asenduskristlus“, „parakristlus“, „eestlase kristlus“.

Tartu Ülikooli religioonisotsioloogia vanemteadur Lea Altnurme kirjutab, et eestlaste usku võiks nimetada vikaarkristluseks, kus usukauge enamus soovib, et usklik vähemus hoiaks tallel traditsioonilist õpetust, praktikat ja moraali.

47% eestlastest suhtus 2010. aastal kristlusesse sõbralikult, 44% oli ristitud. Ainult 5% oli skeptiliselt või vaenulikult meelestatud (andmed siin ja järgnevalt Saar Polli küsitlusest „Elust, usust ja usuelust, 2010“. Samas ei soovita end siduda konkreetse kogudusega ning räägitakse palju „oma usust“. Missugune on see OMA USK, mida tunnistab 41% vastanutest? Millesse või kellesse eestlane usub? Aga eestimaalane? Kui kristlik või mittekristlik on Eesti ühiskond? Kuidas toimib religioon/kristlus Eesti ühiskonnas? Milline on või võiks olla kristluse ja kiriku roll tänapäeva Eesti ühiskonnas? Kuna suurem osa venekeelsest elanikkonnast määratleb end usuliselt, siis kas usk on järjekordne „Vene värk“? Või nagu varem arvati, „sakslus“ või „kadakasakslus“?

Arutelust ilmuvad teemade kaupa artiklid, fotod ja lühivideod, et materjali saaks kasutada edaspidi nii avalikel aruteludel, konverentsidel kui ka meediakanalites.

 

Laupäev 11.08

Eesti usk ala paneeldiskussioon kultuuriprogrammis

Kell 15.00-16.30 Noor, millesse Sina usud?

Teemajuht: Triin Tarendi, moderaator: Hele-Maria Taimla

Koht: EELK Paide Püha Risti kiriku ees

Panelistid: Sven-Joonatan Siibak (Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide noortetöö juht ja esindaja EKN3-s, 3D kogudusest), Keir Zukker (Mure Pooleks grupijuht ja Tartu Herbert Masingu Kooli eraõpetaja), Triin Tarendi (Eesti Metodisti Kiriku esindaja EKN3-s, töötab noorte õigusrikkujatega), Matri Joosua Hollman (Eesti Metodisti Kiriku aktiivne noor) ja Ranno Seppel (Noorteühing KOMA jalgpallitöö koordinaator).

 

Otsime vastuseid mitmetele küsimustele. Kas Jumal ja noored võiksid mahtuda ühte võrrandisse? Kas kristlus on iganenud legend või on sellel midagi pakkuda ka tänapäeva noortele? Kas viisid, millega kirik tegutseb, pakuvad huvi ka praegusele generatsioonile?
 

Soovime kultuuriprogrammi sisse viia ka järgmised tegevused:

1. Paide keskväljakul Püha Risti kiriku ees mõned sportlikud tegevused ja arutelu „Terves kehas terve vaim“

Teemajuht Kadri Kesküla, moderaator Ranno Seppel. Osalevad Andrus Mõttus, Joel Rikk, Aarne Lätte, Aivar Sarapik, Tauno Toompuu, Janek Mäggi, Anti Toplaan, Kadri Kesküla  jt .

SUUNAD JA KÜSIMUSED. Kuidas sobituvad sport ja usk? Kas palvetamine teeb terveks? Kas kristlane saab harrastada joogat? Kuidas on seotud kehakultuur ja hingeharidus? Kas Jeesus oli sportlane? :) Spordi- ja palvemotoorika kokkupuutepunktid; pikamaajooksu põhimõtetest ja ühildamisest suhtlemise ning vaimuliku arenguga.

2. Kirikus Avo Üpruse luulekogu „Ingeldaja“ esitlus.

 

3. Orelipooltunnid ja palvused kirikus.

 

4. Kirikukohvik.

 

Facebook: Arvamusfestival 2018: Eesti usk »

Info:
Avo Üprus

tel 50 20 857


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002