eng | est 
  Uudised
 
EKN 30. AASTAPÄEVA TÄNUJUMALATEENISTUS 21.02.2019 - PEAMINISTRI TERVITUSSÕNAVÕTT
Foto: Urmas Viilma

Peaminister Jüri Ratase tervitussõnavõtt EKNi 30. aastapäeva tänujumalateenistusel Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus 21. veebruaril 2019

Austatud president Rüütel, proua Ingrid Rüütel!

Austatud Riigikogu esimees!

Lugupeetud Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhid!

Head vaimulikud! Kõik siinviibijad!

Eesti Kirikute Nõukogu on praeguseks 30 aastat vana ning on selle aja jooksul teinud palju kõigi Eestimaa inimeste ning seeläbi terve Eesti riigi heaks. Nõukogu asutamisprotokollis sõnastati selle liikmete ühiste eesmärkidena kristliku eluhoiaku, kõlbluse ja eetika kujundamist, eestimaalaste õiguste kaitsmist ning soov ühendada oma jõud evangeeliumi kuulutamisel ja halastustöö tegemisel.

Meil on väga erinevaid andmeid ja tõlgendusi, kui palju on meie ühiskonnas usklikke inimesi. Samas näeme seda paradoksi ka teistes eluvaldkondades. Nii mõnedki organisatsioonid või institutsioonid saavad ja peavad esindama palju suuremat hulka inimesi kui saaksid loetleda oma poolehoidjaid. Selline on meie ühiskonnas kindlasti ka kiriku roll, kes ei anna usku ja lootust vaid oma koguduseliikmetele, vaid esindab tervet ühiskonda liitvaid ning meie kõigi jaoks olulisi väärtusi.

Kiriku tähendus on meie inimestele omane ning kindlasti omane ka meie ühiskonnale. See on osa eestlaseks ja eestimaalaseks olemisest, osa igavikulistest väärtustest. Seepärast on mul kahtlemata hea meel, et kiriku häält on ühiskonnas üha rohkem kuulda ning neil väärtustel on veenev eestkõneleja, pakkudes tuge ja rikastades meie kultuuri ja meie inimesi.

Leidsin siia lõpetuseks ühe mõtte silmapaistvalt teoloogilt ja vaimulikult Evald Saelt. Just nii pidas ta ise õigeks oma nime käänata.

„Kas ideaalset riigikorda saabki olla, kui meil ei ole veel ideaalset inimest. Ja see tuleks kole igav. Isegi autod tehakse teist kirja, ikka vahelduseks teistmoodi. Nii et ega seda ideaalset inimest ei ole. Muidu ei oleks vaja meil ei pedagoogikat, ei kirikut.“

Senikaua kui meil pole ideaalset inimest, siis on meil kindlasti vaja kirikut. Ja Kirikute Nõukogu!

Soovin teile tulevikuks siiralt ja südamest edu – ikka inimese eest seismisel ja evangeeliumi kuulutamisel!

Jõudu Eesti Kirikute Nõukogule! Jõudu Eestile!


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002