eng | est 
  Uudised
 
EKN 30. AASTAPÄEVA TÄNUJUMALATEENISTUS 21.02.2019 - EUROOPA KIRIKUTE KONVERENTSI PEASEKRETÄRI TERVITUSSÕNAVÕTT
Foto: Urmas Roos

Euroopa Kirikute Konverentsi peasekretäri isa Heikki Huttuneni tervitussõnavõtt Eesti Kirikute Nõukogu 30. aastapäeva tänujumalateenistusel Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus 21. veebruaril 2019

Austatud president Rüütel ja proua Rüütel! Austatud Riigikogu esimees! Austatud peaminister! Austatud piiskopid! Vennad ja õed!

Euroopa vajab enam katekismust, Euroopa vajab enam katehheesi, enam ristiusku, mitte vähem. Nii ütlesid juba paar-kolm aastat tagasi Euroopa Liidu Komisjoni president ja Euroopa Parlamendi president. Usk on jälle poliitika agendas. Umbes kümme aastat tagasi usk sai tagasi poliitika agendasse läbi terrori. Küsimus ongi, kas usundid – ristiusk ja teised usundid – on osa probleemist või ka osa lahendusest, nii nagu ka peapiiskop Põder siin rääkis. Nüüd oleme saanud selle probleemi aruteludes edasi juba teise aruteluni – kuidas meil, eurooplastel, oleks vaja tunda oma juuri, oma usku, oma ristiusku. See ongi saanud uueks küsimuseks poliitika agendas ja seda küsimust me kirikuna kuuleme. Mis võiks olla meie vastus? Kirikute vaates on küsimus evangeeliumist, tunnistusest, evangeeliumi kuulutamisest. Kas me oskame seda Euroopa maades teha – omal maal ja terves Euroopas?

Mul on suur au ja rõõm tervitada Eesti Kirikute Nõukogu sellel juubelil Euroopa Kirikute Konverentsi poolt ja ka isiklikult õnnitlen teid südamest. EKN on üks Euroopa Kirikute Konverentsi kõige aktiivsemaist partnereist, kirikute nõukogudest, ja me täname selle koostöö eest südamlikult ja loodame, et see jätkub. Näeme, et EKN on ka aktiivne osaleja ühiskonna dialoogis Eestis – oleme sellest kuulnud tunnistusi ka siin. Välismaalaste jaoks näiteks EKNi roll ususotsioloogia uuringutes, tõlgendamises, analüüsis on väga huvitav ja tähtis.

Euroopa Kirikute Konverentsi üldkoosolek Serbias eelmisel aastal valis meie töö teemaks viieks aastaks Together in Hope and Witness (eesti keeles Koos lootuses ja tunnistuses). Kui me kristlastena ütleme „koos“ – together –, tuletame me meelde oikumeenia põhiülesannet – kiriku ühtsust. See peaks olema meie oikumeenilise tee tuum ja oikumeenilise töö eesmärk. Aga meil on vaja mäletada, mitte unustada, et kiriku ühtsus on ka eeskujuks, ikooniks inimühiskonna ühtsusele. Kui kristlased armastavad üksteist, on meil ka vaja näidata seda armastust kogu inimühiskonnale. Ja nii see meie tunnistus, meie osa Euroopa poliitikas peaks olema ka see, et me mõtleme tervele ühiskonnale. Me teame ju, et kõige suuremad ülesanded, kõige suuremad probleemid maailmas on terve maailma probleemid, mitte ainult Eesti omad või Põhjamaade omad või Euroopa omad, vaid terve inimühiskonna küsimused tulevikust, lootusest.

Kui me räägime lootusest, siis me räägime ristiusu tuumast, evangeeliumist, sellest, mis evangeelium meile annab, millele evangeelium meid kutsub, nii nagu juba peapiiskop Põder siin ka rääkis. Hea sõnum peaks olema meie lootuse tuum, see, mis meie teistele võime anda, millest meie võime teistele tunnistada. Kui me tunnistame, kas me oleme usaldusväärsed? See on küsimus igale kirikule siin maailmas. Kas meil on midagi anda, kas me oskame oma usust teistele tunnistada? See on meie kõikide Euroopa kirikute suur küsimus. Ja nii arvan, et me leiame vastuse sellele poliitikute küsimusele, sellele ülesandele, et anda enam ristiusku, anda enam katehheesi, katekismust Euroopale, et me leiame seda läbi selle teema Koos lootuses ja tunnistuses.

Jumal õnnistagu Eesti Kirikute Nõukogu, selle tööd koos Euroopa kõikide kirikutega tunnistades ja teenides. Aitäh!


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002