eng | est 
  Uudised
 
EESTI USK ARVAMUSFESTIVALIL

Eesti Kirikute Nõukogu on esindatud Arvamusfestivalil "Eesti usk" arutelualaga

Päeva jooksul arutame usku ja religiooni puudutavate teemade üle

Teemad:

⛪ 11:00 MIS KASU ON KIRIKUST?

Kreeka kirikuisa Maximos Usutunnistaja on välja toonud, et kirikuks olemine tähendab loodule antud potentsiaali olla osaduses mittelooduga. Kirik annab inimesele võimalus olla osaduses Jumalaga. Kuidas seda mõista ja mida see inimese jaoks tegelikult tähendab? Mis kasu on inimesel osadusest Jumalaga? Kuidas kirik seda mõistab ja selgitab?
Nelja suurema usuliikumise ja traditsiooni esindajad arutlevad läbi teoloogilise paradigma kiriku olemuse, eesmärgi ja selle suhestumise üle inimese ja maailmaga.

Moderaator: Joonas Hellerma

Osalejad:
Andres Põder (EELK peapiiskop emeeritus, EKN president)
Tauri Tölpt (Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku teoloog, UI Õigeusu õppetooli juhataja)
Helle Liht (Euroopa Baptistiföderatsiooni asepeasekretär)
Philippe Jourdan (Rooma-Katoliku Kiriku piiskop, apostellik administraator Eestis, EKN asepresident )


🦔 13:00 SIIL - KELLELE KUULUVAD ÜLENDI PÜHAPÄRN JA KOSTIVERE LIUKIVI?

Sakraalhooneid on Eestis nagu siilil okkaid. Iga linna siluetti ilmestab kirikutorn. Kes vastutab kultuuriväärtuse säilimise eest? Kellele kuulub hiis ja kellele sünagoog?
Pühad paigad võivad olla kultuskivid, hiied, järved, allikad, puud ja teised sakraaltoimingutega seotud kohad. Kui pühapaikade kaitseks midagi tõhusat ette ei võeta, siis võivad nad rohtuda, kuhtuda ning hävida. Hiite lageraie on vallandanud paljude pahameele, aga ärihuvid on esindatud jõulisemalt. Mis saab 2035? Aga 2050?

Moderaator: Jaanus Kangur

Osalejad:
Siim Raie (Muinsuskaisteameti peadirektor)
Andres Heinapuu (soome-ugri kultuuri uurija ning Maavalla Koja juhatuse liige)
Madis Iganõmm (Taara-ja Maausuliste Maavalla Koja vanem)
Ruudi Leinus (Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär, baptisti kiriku pastor)
Aivar Sarapik (Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ülempreester ja teoloog, Eesti Kaitseväe endine peakaplan)
Teet Hanschmidt ( EELK Järva praostkonna praost, Paide ja Türi koguduse õpetaja)


♾ 15:00 USK JA RELIGIOON 2035

Paneelis üritame eri eluvaldkondade esindajate abil teha võimatuna tunduvat – vaadata tulevikku ja mõista, milline on religiooni koht maailmas ja Eestis 2035. aastal.
Mille nimel inimesed viieteistkümne aasta pärast elavad ja hingavad? Millised on võimalused, et religioon inimeste ellu kuuluks? Milline on tehnoloogia arengu mõju ühiskonna toimimisele ja kuidas suunab see meid mõtlema inimeseks olemise üle?
Milline on tehisintellekti religioossus ja kas tal on usulised vajadused? Kas me usume paremasse tulevikku, püüdleme maapealse paradiisi suunas või tajume kliimasoojenemise tõttu oma jõuetust? Milline on nende protsesside mõju inimese religioossusele?

Moderaator: Priit Rohtmets

Osalejad:
Anne Burghardt (EELK vaimulik)
Alar Kilp (sotsiaalteadlane, TÜ lektor)
Raivo Mänd (zooloog, TÜ professor)
Atko Remmel (religiooniloolane, TÜ vanemteadur)
Karl Kruusamäe (TÜ robootika dotsent)


🔬📖 17:00 USUTEADUS JA TEADUSUSK

Kui inimesed ütlevad, et Jumalasse nad küll ei usu, aga on teaduseusku, siis millega on siin tegemist? Ent paljud teadlased on usklikud. Kas põhjuseks on äratundmine, et teaduse piirid ammendusid? Mida ei suuda teadlased oma valdkonnas teadmiste abil seletada?
Kuidas omavahel sobituvad teaduslik teadmine ja uskuv usk? Mida tähendavad sõnad ’teadus’ ja ’usk’? Kas teadususk põhineb teadmistel või usul? Kas usuteadus põhineb usul või teadmisel? Mida see sõna tähendab? Kuidas usuteadus on teadus?

Moderaator: Tauri Tölpt

Osalejad:
Liina Eek (Sihtasutus Eesti Teadusagentuur programmijuht, bioloog ja teoloog)
Laurits Leedjärv (astrofüüsik, Tartu Observatooriumi vanemteadur)
Ülla Linnamägi (Ajakiri Eesti Arst peatoimetaja, Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna teadur)
Urmas Nõmmik (teoloog ja piibliteadlane, Tartu Ülikooli Vana Testamendi ja semitistika dotsent)
Randar Tasmuth (EELK Usuteduse Instituudi dekaan, Uue Testamendi professor)

 

9. augustil osaleme Väärtuste alal teemaga:

⭐ 14:00 VÄÄRIKAS ELU JA SURM


Nüüdisaegsed juriidilised ja bioeetilised vaidlused puudutavad üle meditsiinifilosoofia ja -praksise kõrguvaid eksistentsiaalseid küsimusi inimelu ja surma väärikuse kohta. Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 16 ütleb: "Igaühel on õigus elule. Seda õigust kaitseb seadus. Meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta.” Kuidas seda tõlgendada, kui peaks kaaluma meedikute õigust abistada kedagi vabasurma minekul? Milliseid väärtusi peaks arvesse võtma, kui küsimuse all on inimese soov abistatud enesetapuks?

Osalevad: professor Airi Värnik, professor Margit Sutrop, õendusspetsialist Ilve-Teisi Remmel, emeriitprofessor Hele Everaus, hingehoidja ja leinanõustaja Naatan Haamer

Moderaator: Hannes Hermaküla


tel 646 1028


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002