eng | est 
  Uudised
 
KIRIKUTE NÕUKOGU TUNNUSTAS PIRITA KLOOSTRI KABELIS ANNE RAISTE JA AVO ÜPRUSE PIKAAJALIST TEGEVUST
18.12.2019
Foto: Urmas Roos

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) andis 18. detsembril Pirita kloostri kabelis toimunud palvusel Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanikule Anne Raistele üle EKN-i 2019. aasta oikumeenilise aastapreemia ning õp Avo Üprusele EKN-i tänukirja.

Anne Raiste pälvis oikumeenilise aastapreemia pikaajalise meeldiva koostöö eest EKN-i ja selle liikmeskirikutega. Ta on alates 1994. aastast kajastanud regulaarselt kirikuelu sündmusi Eesti Rahvusringhäälingu uudistesaadetes, eeskätt Aktuaalses Kaameras. Kajastamist on leidnud nii Eesti Kirikute Nõukogu kui selle liikmeskirikute uudised ja tegevused, samuti kiriklikud pühad ning religiooni roll ühiskonnas. Anne Raiste on pälvinud eelnevalt tunnustuse erinevate EKNi liikmeskirikute poolt, näiteks piiskop Platoni III järgu ordeni (2009) ja EELK meediapreemia (2014).

Õp Avo Üprusele anti EKN-i tänukiri 2012. aastal EKN-i poolt asutatud Ühiskonnatöö sihtasutuse ellukutsumise algatamise ja selle juhtimise eest alates sihtasutuse asutamisest. Õp Üprus jätkab sihtasutuse juhatuse liikmena tegevust kuni 31. märtsini 2020.

Palvusel pidas tervitussõnavõtu rahvastikuminister Riina Solman, kes tuletas meelde Pirita kloostris preestrina tegutsenud ja sel aastal igavikku läinud isa Vello Salo südamel olnud mõtet uue eestikeelse Piibli väljaandmisest 2039. aastaks, mil täitub 300 aastat esimese maakeelse Piibli trükkimisest. "Olen veendunud, et emakeelse Piibli tõlkimisest ja väljaandmisest peab saama meie üldrahvalik ettevõtmine, millel aitavad ühiselt teoks saada nii kirikud, riik kui kõik need inimesed, kellele on oluline eestikeelne kirjasõna ja Pühakiri," ütles minister Solman. "Olen nii kristlase kui rahvastikuministrina rõõmus, kui võiksime juba järgmisel aastal jõuda laiapindse koostöökogu moodustamiseni, mis hakkab ette valmistama uue eestikeelse Juubelipiibli väljaandmist."

EKN-i president peapiiskop emeeritus Andres Põder võttis oma kõnes lühidalt kokku Kirikute Nõukogu 2019. aasta olulisemad tegevused, tuues esile nii teema-aastaga "Eesti usk" seotud sündmused kui ka Eesti Kirikute Nõukogu 30. aastapäeva tähistamise, ning tänades nii valitsust, rahvastikuministrit ja Siseministeeriumi kui ka EKN-i liikmeskirikuid suurepärase koostöö eest. Ta jätkas: "Ereda näitena võin nimetada, et lõpuks ometi oleme Sotsiaalministeeriumi abiga jõudnud haigla- ja hoolekandekaplanaadi moodustamiseni ning peakaplani ametikoha täitmiseni. Aastakümneid kestnud tühjade lootuste aeg hakkab täis saama. Õnnistagu Jumal selle plaani teostumist."

Palvuse muusikalises osas teenis kaasa ansambel NB Marten Meibaumi juhatamisel.


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002