eng | est 
  Uudised
 
KIRIKUTE NÕUKOGU JUHATUS JA LIIKMESKIRIKUTE JUHID KOHTUSID PEAMINISTRIGA
25.11.2019
Foto: Riigikantselei

Eesti Kirikute Nõukogu juhatus ja liikmeskirikute juhid kohtusid 25. novembril Stenbocki Majas peaminister Jüri Ratasega.

Kohtumise alul õnnitles peaminister EKNi presidenti peapiiskop emeeritus Andres Põderit 70. juubelisünnipäeva puhul. Kohtumisel tõdeti, et rõõmustava tulemusena on mitmed EKNi poolt 2018. aasta sügisel erakondadele tehtud ettepanekud leidnud tee valitsusliidu leppesse ja valitsuse tegevusprogrammi. Positiivse muudatusena terve kodanikuühiskonna, sealhulgas koguduste seisukohalt toodi välja ka see, et alates 2019. aasta tulude deklareerimisest eeloleval talvel saab iga inimene talle tehtava tulumaksutagastuse annetada Maksu- ja Tolliameti veebikeskkonnas mõnele kogudusele, kirikule või teisele ühendusele, mis on kantud tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja.

Võeti tänuga teadmiseks informatsioon, et alates 2020. aastast on Sotsiaalministeeriumi koosseisus loodud nõunik-peakaplani ametikoht, kelle ülesandeks on juhtida üleriigilise haiglate ja hoolekandeasutuste kaplanaadi rajamist ja selle kaplanaadi tegevust. Arutleti muuhulgas ka ususõnastiku koostamise, rahvaloenduse ja EKN-i poolt 2020. aastal läbiviidava religioonisotsioloogilise uuringu teemadel.

"Avatud koostöö kirikute ja vaimulikega aitab tagada Eestimaa inimestele vajalikku tuge ning abi," märkis peaminister pärast kohtumist oma Facebooki-postituses tehtud kokkuvõttes.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühishuvide protokollist kohtub peaminister EKNi esindajatega korraliselt üks kord aastas.


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002