eng | est 
  Uudised
 
UURINGU “ELUST, USUST JA USUELUST” 2020 ANDMETE AVALIKUSTAMINE
14.04.2021
Kuvatõmmis

2020 aasta lõpus viis Eesti Uuringukeskus OÜ Eesti Kirikute Nõukogu tellimusel 6. korda läbi uuring “Elust, usust ja usuelust”. 
Tegemist on 5-aastase intervalliga teostatud elanikkonna uuringuga, mille eesmärgiks on anda ülevaate eestimaalaste usulistest vaadetest ning ka seonduvatest hoiakutest ning uskumustest. 

Nii 2020, kui ka varasemate küsitlusvoorude andmed on avatud kõigile vabaks kasutamiseks. Andmete kasutamisel ja interpreteerimisel tuleb aga pidada silmas asjaolu, et uuringu metoodika ja valimi moodustamise printsiibid on aastate vältel muutunud ja seetõttu ei pruugi erinevate aastate andmed olla üks-ühele võrreldavad. Aastatel 2010 ja 2015 teostati uuring silmast-silma intervjuu vormis, ning seejuures kaasati uuringusse juhuvalimi meetodil 15-74. aastased Eesti elanikud. Aastal 2020 olid juhuvalimi abil uuritavaks üldpopulatsiooniks kõik täisealised Eesti elanikud ning uuring viidi läbi kombineerituna online ja postiküsitlusena. Ka aastatel 1995 ja 2000 teostati uuring postiküsitlusena. 

Uuringu andmed ja muu dokumentatsioon on allalaetav järgneva vormi kaudu, kus palume statistika kogumise eesmärgil vastata ka paarile küsimusele: https://forms.gle/hWS6GmXAYMx7XtoR9  

Esialgseid andmeid tutvustanud pressikonverents on järelvaadatav siin: https://us02web.zoom.us/rec/share/leg9nIVxveRw6e5HvddoGUBpJvi1YDY0AqQBsFhnJtwjnC_3CfFFTsS9hgT3BxvY.qG4qj0UCtafx---S?startTime=1618396393000

Pressikonverentsil näidatud slaidid on kättesaadavad siin:

EUU2020 esmased tulemused (.pdf) »


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002