eng | est 
  Uudised
 
EKNI KOHTUMINE PEAMINISTRIGA
27.04.2021
Peapiiskop Urmas Viilma Facebook

26. aprillil kohtusid Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) juhatus ja liikmeskirikute juhid videovahendusel peaminister Kaja Kallasega. Peaministriga kohtumised toimuvad regulaarselt 2002. aastal peaminister Siim Kallase poolt EKNiga sõlmitud ühishuvide protokolli alusel.

EKNi president peapiiskop emeeritus Andres Põder andis põgusa ülevaate EKNi tegevusest 2020. ja 2021. aastal. Räägiti religioonisotsioloogilisest uuringust "Elust, usust ja usuelust" 2020, EKNi aastateemast "Armastame loodut: armastame ligimest", Piibli uue eestikeelse tõlke ettevalmistamisest ja väljaandmisest.

Pikemalt arutati koroonaviiruse leviku olukorra, kirikutele ja usulistele ühendustele kehtivate piirangute ning kirikute avamise üle. Samuti keskenduti sellele, milline on kriisiaja keskel hingehoiuteenuste kättesaadavus ja kirikute roll inimeste vaimse tervise edendamisel.

Lisaks olid päevakorras veel vaktsineerimisega seonduv, „Valge raamat“ ning religiooniõpetus koolides.

Peaministri hinnangul võiksid regulaarsed kohtumised kirikujuhtidega toimuda ka edaspidi. 


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002