eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU KUULUTAB VÄLJA DOKUMENTAALFILMI "TULE JA MÕÕGAGA" IDEEKONKURSI

Eesti ühiskonnas on ülekohtuselt levinud arusaamine, et ristiusk jõudis Eestisse tule ja mõõgaga. Selle põhjuseks on ärkamisajal tekkinud müüt 700. aastasest orjapõlvest ja mitmed müüti toetavad Eesti ilukirjanduslikud teosed. Ometi arvavad paljud, et ristiusk on Eestis olnud juba enne siia tulnud ristisõdijaid. 

Filmi eesmärgiks on tutvustada ristiusu rahumeelset Eestisse jõudmist, pakkudes alternatiivi valdavalt levinud vägivaldse misjoni arusaamale. Film toetub teaduslikele tõdemustele ja esitab kaalukaid argumente ristiusu rahumeelsest tulemisest Eestisse. 

Filmi sihtgrupiks on gümnaasiumi õpilased ja Eesti ühiskond, planeeritav film peab vastama TV nõuetele.

Filmi pikkus on 28. minutit

“Tule ja mõõgaga” ideekavandite esitamise tähtaeg on 17. oktoober 2011. Ootame filmi sisu lühikirjeldust ja autori nägemust tulevasest filmist, sündmuste ja peategelaste kirjeldust, tööplaani ja planeeritavat eelarvet ning idee filmilooks ümberjutustamise lühikirjeldust. Eelkõige ootame julgeid lähenemisi. 

Filmi idee palume saata postiga aadressile Tehnika 115, 10139 Tallinn märksõnaga “Dokumentaalfilm”. Kirjale lisada juurde kinnises ümbrikus autori andmed (nimi/ asutus, aadress, kontaktid) koos märksõnaga.  

Saabunud kavanditest valitakse välja parim.

Konkursi võitja kuulutatakse välja 1. novembril 2011 ning avaldatakse Eesti Kirikute Nõukogu kodulehel www.ekn.ee

Dokumentaalfilmi valmimise tähtaajaks on oktoober 2012

“Tule ja mõõgaga” on väikese eelarveline dokumentaalfilm, mille teostamist rahastab Eesti Kirikute Nõukogu. 

Info:
Kaisa Kirikal

e-post: kaisa(ät)ekn.ee

tel 646 1033


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002