eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU 2011. AASTA OIKUMEENILISTE AASTAPREEMIATE KONKURSI STATUUT

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja kaks konkurssi:
 
1. Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia 2011 antakse silmapaistvate saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades.
Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma isiku või tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises eluvaldkonnas.
 
2. Eesti Kirikute Nõukogu eripreemia 2011 apologeetika valdkonnas.
Preemia laureaadiks või saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes on oma esinemise või tegevusega andnud panuse ristiusu kuulutamisele Eestis.


Ettepanekud oikumeenilise aastapreemia ja apologeetika valdkonna eripreemia kandidaatide osas esitada kirjalikult 14. novembriks 2011 Eesti Kirikute Nõukogule aadressile Tehnika 115, 10139 Tallinn, tuues ära järgmised andmed:


1. kandidaadi nimi;
2. kandidaadi kontaktandmed;
3. kandidaadile preemia andmise põhjendus;
4. lühike kirjeldus kandidaadi elu- ja teenistuskäigust;
5. vähemalt üks soovituskiri.
 
Kandidaate võivad esitada kõik Eestis alaliselt elavad isikud. Kandidaadiks ei saa ennast ise esitada.Ettepanek peab olema varustatud esitaja aadressi ja telefoniga.
Eesti Kirikute Nõukogu jätab endale õiguse teha kandidaadi kohta täiendavaid järelpärimisi.
 
 

Info:
Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaat

e-post: ekn(ät)ekn.ee

tel 646 1028


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002