eng | est 
  Uudised
 
LOODUHOIUKUU
22.08.2023

Käesoleva aasta septembrikuul kutsume Eesti kõiki kirikuid tähistama esmakordselt looduhoiukuud. Looduhoiukuu on rahvusvaheline oikumeeniline algatus, mis kutsub kristlasi üle maailma palvetama, mõtisklema ja tegutsema Jumala loodu heaks.

Looduhoiukuu algab igal aastal 1. septembril, ülemaailmsel palvepäeval loodu eest, ning kestab kuni 4. oktoobrini, püha Assisi Franciscuse mälestuspäevani, keda kutsutakse looduskaitse pühakuks.

2023. aastal on looduhoiukuu teemaks kuivamatu jõgi. Nagu prohvet Aamos hüüab: “Aga õigus voolaku nagu vesi, ja õiglus nagu kuivamatu jõgi!” (Am 5:24), nii oleme meiegi kutsutud ühinema õigluse ja rahu jõega, ning seisma nende eest, kes keskkonnakriisides kõige enam kannatavad. Jumala rahvana oleme kutsutud tegema koostööd kogu loodu heaks: seda hoidma ja harima.

Eesti Kirikute Nõukogu kutsub oma liikmeskirikuid üles looduhoiukuud endale sobival viisil tähistama: korraldades Loojale ja loodule pühendatud üritusi, panustades koos kogudusega oma kohaliku keskkonna hoidmisse, või palvetades maailma rahu ja paranemise eest.

Esimesel Looduhoiukuul on plaanis ka üks ühine üritus kõigile kirikutele ja kristlastele. Selleks koguneme 3. septembril kell 17.00 Tallinnas Hirvepargis Looduhoiukuu oikumeenilisele avajumalateenistusele. Ülejäänud tegevused saab iga kirik ise septembrikuu jooksul korraldada. Ideid selleks leiate juuresolevatest materjalidest: seasonofcreation.org


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002