eng | est 
  Uudised
 
HARIDUSE PROJEKTIKONKURSS
06.10.2023
Foto: Unsplash

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja hariduse projektide konkursi teoloogilist kõrgharidust pakkuvatele õppeasutustele.

1.1. Toetust võivad taotleda teoloogilist kõrgharidust pakkuvad õppeasutused.

1.2. Toetust ei saa taotleda organisatsioonid ja isikud, kes on Eesti Kirikute Nõukogu rahastatud projektide aruande jätnud esitamata või rikkunud oluliselt toetuse eraldamise tingimusi viimase kolme aasta jooksul.

1.3. Projekti tegevuste elluviimisel on kohustuslik viidata Eesti Kirikute Nõukogule kui projekti toetajale, kasutades nähtaval kohal EKN-i logo, esitades sellekohase info ka projekti aruandes.

1.4. Taotluses palutakse esitada järgmised andmed:

*Projekti nimi.

*Eesmärk ja oodatav tulemus.

*Sihtgrupp.

*Ajakava ja kestvus.

*Võimalikult detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseeringud

*Projektijuhi kontaktandmed ja teised projekti kaasatud isikud/organisatsioonid

*Soovituskiri

1.5. Projekt tuleb saata EKN-i hariduse ümarlaua listi haridus@ekn.ee kas ise või EKN-i täitevsekretäri vilver@ekn.ee või EKN-i hariduse projektijuhi Heiki Haljasorg heiki.haljasorg@gmail.com kaudu.

1.6. Konkurss kuulutakse välja 05.10.2023 teoloogilist kõrgharidust pakkuvatele õppeasutustele. Taotlemise tähtaeg on 01.11.2023.

1.7. EKN-i juhatus otsustab konkursi võitja hiljemalt 1 kuu pärast konkursi tähtaega.

1.8. EKN-i juhatusel on õigus ka konkurssi või konkursi võitjat mitte välja kuulutada, kui seda ei võimalda EKNi eelarve vahendite vähenemine või kui konkursile laekunud projektid ei ole vastava projekti statuudiga piisavalt kooskõlas.

 

2.Teoloogilist kõrgharidust pakkuvate õppeasutuste projektide konkursi tingimused

2.1. Projektikonkursi kogumaht on 1000 eurot.

2.2.Konkursi toimumise info saadab EKN-i täitevsekretär Eesti teoloogilist kõrgharidust pakkuvate õppeastutuste rektoritele ja ülikooli usuteaduskonna juhatajale ning EKN-i liikmeskirikute juhtidele ja EKN-i hariduse ümarlaua liikmetele ning avaldatakse EKN-i Facebooki kodulehel.

2.3. Toetuse eesmärk on toetada teoloogilist kõrgharidust pakkuvaid õppeasutusi

2.4. Konkursi abikõlblikud projektid on:

2.4.1. õppejõudude teaduslike artiklite kogumiku, kõrgkooliõpiku ja monograafia publitseerimise toetus

2.4.2. teoloogiliste tekstide või raamatute tõlkimine

2.4.3. õppejõudude premeerimine, kes on kirjutanud 1.1, 1.2. või 3.1. artikleid

2.4.4. õppejõudude premeerimine, kes on kirjutanud teoloogilisi monograafiaid, raamatuid ja õpikuid

2.4.5. Usuteadusliku Ajakirja erinumbri väljaandmise toetus

2.4.6. haridusteemaliste kraaditööde stipendiumid või silmapaistvate lõputööde juhendamiste premeerimine;

2.4.7. erinevate teoloogilist kõrgharidust pakkuvate õppeasutuste koostööprojektid
 

Taotlusvorm (docx) »


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002