eng | est 
  Uudised
 
UURING EESTI USUELUST: KAS USK KUJUNDAB VÄÄRTUSHINNANGUID?

28. juunil 2010 kell 11:00 esitlevad uuringufirma Saar Poll ja Eesti Kirikute Nõukogu Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis Tallinnas sotsioloogilist uuringut Eesti elanike suhtumisest religiooni.

Ajavahemikul 25.03.-11.04.2010 viis sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll läbi avaliku arvamuse küsitluse kiriku ja religiooni teemadel. Antud uuring oli jätkuks 1995., 2000. ja 2005. aastal läbiviidud uuringutele “Usust, elust ja usuelust”. Tegu oli üleriigilise küsitlusega, kus suulise intervjuu vormis ja paberankeedi abil küsitleti 1009 inimest vanuses 15-74 eluaastat. Vastajate valikuks kasutati proportsionaalse juhuvalimi meetodit.

Uuring püüdis muuhulgas vastata küsimusele, kas usk muudab meie väärtushinnanguid või väärtushinnangud usku.

Rahvusraamatukogus toimuval esitlusel teeb ülevaate uuringu tulemustest sotsioloog Andrus Saar.

Esitlus on avatud kõigile huvilistele.

Info:
Tauno Teder

Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär
e-post: tauno(ät)ekn.ee

tel 646 1028, 51 22 564


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002