eng | est 
  Uudised
 
OIKUMEENILISE LASTETÖÖ KÄSIRAAMATU "JÄTKUSUUTLIK LASTETÖÖ KOGUDUSES" SEMINAR

"Väärtuspõhine lastetöö: eesmärgist teostuseni"

 

Koolitus toimub laupäeval, 13. oktoobril Tartu Salemi kirikus aadressil Kalevi 76, Tartu.

Koolitus on mõeldud Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute koguduste lastetöötajatele, kuid on sobiv ka usundiõpetajatele ja huvijuhtidele.

 

Koolituse õpiväljundid:

Koolituse lõpuks osalejad

  • analüüsivad enda väärtusi ja võrdlevad neid koguduse või oma organisatsiooni väärtustega
  • mõistavad väljundipõhise õppekava olemust ja kavandamise loogikat
  • sõnastavad väärtustele toetuvaid eesmärke õpiväljunditena
  • kavandavad õpiväljunditest lähtuvat õppeprotsessi osasid, muuhulgas õppeprotsessi praktilist läbiviimist.

 

Koolituse ajakava:

10.00 avapalvus

10.15–11.30 "Lastetöötaja väärtused ja nende seos koguduse väärtustega" – Kerstin Kask

Kohvipaus

11.50–12.50 "Väljundipõhine õppekava ja väärtustele toetuvad eesmärgid" – Einike Pilli

Lõuna

13.30–14.30 Praktikumid paralleelsetes gruppides

"Eesmärgi saavutamist toetavad praktilised oskused" – Kristi Sääsk

"Eesmärgist lähtuva õppeprotsessi kavandamine: õppemeetodid, õpisisu ja hinnang eesmärkide saavutatusele" – Einike Pilli

Kohvipaus

14.45–15.45 Praktikumid paralleelsetes gruppides (grupid vahetuvad)

15.45–16.00 Lõpupavus

 

Registreerumine hiljemalt 10. oktoobriks aadressil einike@ekn.ee või telefonil 518 6219. Materjale ja lõunat pakutakse ainult registreerunutele. 

Koolitus on osalejatele tasuta, koolituse läbiviimist toetab Eesti Kirikute Nõukogu.

 

 

Info:
Einike Pilli

Haridustöö projektijuht
e-post: einike(ät)ekn.ee

tel 518 6219


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002