eng | est                        
 
          UUDISED
 
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU KUULUTAB VÄLJA KONKURSI OIKUMEENILISE AASTAPREEMIA TIITLILE

 

Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia 2014 antakse silmapaistvate saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades. 

Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma isiku või tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises eluvaldkonnas. 

 

Ettepanekud oikumeenilise aastapreemia kandidaatide osas esitada kirjalikult 10. novembriks 2014 Eesti Kirikute Nõukogule aadressile Tehnika 115, 10139 Tallinn või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile ekn(ät)ekn.ee .


Ettepanekus esitada järgmised andmed: 

1. kandidaadi nimi;

2. kandidaadi kontaktandmed; 

3. kandidaadile preemia andmise põhjendus;

4. lühike kirjeldus kandidaadi elu- ja teenistuskäigust;

5. vähemalt üks soovituskiri.


Kandidaate võivad esitada kõik Eestis alaliselt elavad isikud ja organisatsioonid. Kandidaadiks ei saa ennast ise esitada. Ettepanek peab olema varustatud esitaja aadressi ja telefoniga. 

Eesti Kirikute Nõukogu jätab endale õiguse teha kandidaadi kohta täiendavaid järelpärimisi.

 

Täiendav info:

Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaat

Tehnika 115, Tallinn 10139

646 1028

e-post: ekn@ekn.ee
← tagasi   ↑ üles
 

Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 6461028, 5122564, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002

Esileht Liikmed EKN Töövaldkonnad Viited Sümboolika Kontakt Uudised Läkitused Kalender