eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU ANDIS VÄLJA OIKUMEENILISE AASTAPREEMIA JA TÄNUKIRJAD

Aasta viimasel Eesti Kirikute Nõukogu töökoosolekul Pirita kloostris anti välja 2008. aasta oikumeeniline aastapreemia, mille sai vanglakaplanaadi ülesehitamise ja arendamise eest Igor Miller, kes on asjatundja ka rahvusvahelises oikumeenilises vanglatöös ja kuriteoennetuses.

Igor Miller on kaasategev rahvusvahelise kaplanite organisatsiooni (International Prison Chaplaincy Association) Euroopa juhatuses, esindades nii Eesti kaplanaati ja justiitssüsteemi laiemalt. Tema teadmised kristlikust hoolekandest ja korrektsioonitööst on teinud Milleri hinnatuks ka justiitsministeeriumi nõunikuna.

Lisaks andis Eesti Kirikute Nõukogu välja tänukirjad, mille pälvisid Eesti Kutsekoja vanemkoordinaator Rutt Lumi, Tallinna Oikumeeniline Naiskoor, Eesti Rahvusringhääling ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku assessor Tiit Salumäe.

Rutt Lumi sai tunnustuse olulise rolli eest kaplanite kutsestandardi valmimisel, naiskoor aga oikumeenilise koostöö edendamise eest laulmise kaudu. Rahvusringhääling pälvis tänukirja 20 aasta pikkuse hea koostöö eest Eesti ühiskonna religioonimõõtme kajastamisel ning Tiit Salumäe rolli eest selle koostöö eestvedajana kirikute poolt.

Kirikute esindajaid tervitas regionaalminister Siim-Valmar Kiisler, kes tõstis esile kirikute nõukogu tegevust mudelina tasakaalukast koostöömeelsusest, mis võib olla olla eeskujuks paljudele kodanikeühendustele.

Info:
Tauno Teder

Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär
e-post: tauno(ät)ekn.ee

tel 646 1028, 51 22 564


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002