eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU JÕULULÄKITUS 2000

Kristusest algava ajaarvamise kell loeb teise aastatuhande viimaseid hetki. Vaatamata kogetud raskustele ja katsumustele on maarjamaalastel põhjust olla tänulik õnnistuse eest, mis Eestimaale osaks on saanud.

Võime tänulikud olla ja rõõmustada verevalamiseta saavutatud iseseisvuse eest. Kuigi riigi ja rahva elus jagub kitsaskohti, oleme Eestimaal eluks vajalikuga paremini varustatud kui suurem osa inimkonnast.

Et elada ja töötada õigluse- ja inimsõbralikus riigis, tuleb meil esmalt tunnistada oma vigu, paluda andeks Loojalt ja kaasinimestelt oma eksimused.

Jumala tahet arvestaval rahval on tulevikku ja õnnistust!


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002