eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU JÕULULÄKITUS 2006

“Ja nad tulid tõtates ning leidsid Maarja ja Joosepi ja lapsukese, kes magas sõimes” (Luuka evangeelium 2:16)

Jõulud on andmise pühad – kristlikus mõistes kõneleme sellest, et Jumal andis oma Poja. Jõululaps on meile antud perekonna, inimelu põhilise aluskoosluse raames. Jumala tulek siia maailma oli kordumatu, aga paljudele ka mõistetamatu. 

Jõulude ajal meenutame taas kaunist pilti sõimes magavast Jeesus-lapsukesest ning seal kõrval olevatest Maarjast ja Joosepist. 

Elu keskpunktiks pole paljudele inimestele enam katedraalid ja kirikud ega ka püha perekond. Jah, kahjuks tihtilugu ka mitte oma perekond. Keskmesse on asetunud tarbimine. 

Paljud inimesed ei küsi täna väga tihti - miks meile püha perekond? Täna küsitakse juba - miks meile üldse perekond? Või milline perekond? Kristlikus jõulusõnumis aga kuulutatakse meile hoolivast kodust. 

Head kaasmaalased, Eesti Kirikute Nõukogu kutsub teid üles pöörama enam tähelepanu perekonnale. Püha perekond on siin heaks eeskujuks ja motivatsiooni andjaks. Jõuluaeg on meie kultuuriruumi perepühade aeg. Püha perekonna eeskujul saame keskenduda peamisele - oma lähisuhete väärtustamise ja seeläbi ka eneseleidmise kaudu suurima, Jumala armastuse leidmisele.

Jõulud tuletavad meelde, et me peaksime vaatama iseendast väljapoole. Terve elu oleme me kutsutud olema andjad, jagajad. Nii nagu Jumal andis oma Poja, on Ta jätkuvalt andja. Jõulud on seega andmise läte – meie kõikide jaoks. Olgem meiegi sel jõuluajal ja edaspidi andjad. Oma perekonna, kaasinimeste, meie maa ja rahva jaoks. 

Tuletagu meile sel jõuluajal pilt Jeesusest, Maarjast ja Joosepist meelde imelist armastust, mida Jumalal on meile kõikidele jagada. Innustagu see meid väärtustama perekonda, hoidma kokku ning jagama omavahel armastust, mis meile Jeesuse läbi on kingitud. 


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002