eng | est 
  Uudised
 
KIRIKUTE NÕUKOGU JUHATUS JA LIIKMESKIRIKUTE JUHID KOHTUSID PEAMINISTRIGA
Foto: Riigikantselei

Eesti Kirikute Nõukogu juhatus ja liikmeskirikute juhid kohtusid 18. detsembril Stenbocki Majas peaminister Jüri Ratasega.

Kohtumise alul tänas EKNi president peapiiskop emeeritus Andres Põder peaministrit ja Vabariigi Valitsust aastatel 2016-2018 astutud sammude eest Kirikute Nõukogu poolt tõstatatud küsimuste lahendamisel (sealhulgas munkade ja nunnade ravikindlustatuse küsimused ja erakoolide tegevuskulude katmine). Peaministrile anti ülevaade EKNi teema-aasta "Eesti usk" senistest sündmustest ja 2019. aasta kavadest ning talle esitati kutse osaleda Eesti Kirikute Nõukogu 30. aastapäeva tähistamisel 21. veebruaril 2019.

Ühiselt vahetati mõtteid üldhariduskoolide usundiõpetuse arenguvõimaluste üle, samuti pühakodade programmi, kaplanaatide toetamise ja seadusloome teemadel. Mõlemad osapooled pidasid väga oluliseks, et riigi ja kirikute vahel valitseb usalduslik ning austav koostöötahe.

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühishuvide protokollist kohtub peaminister EKNi esindajatega korraliselt üks kord aastas. Seekordsel kohtumisel osalesid Kirikute Nõukogu poolt EKNi president peapiiskop emeeritus Andres Põder, asepresident, Rooma-Katoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan, asepresident pastor Meego Remmel, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit Eugeni, Eesti Evangeelsete Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president pastor Erki Tamm, Eesti Metodisti Kiriku superintendent Robert Tšerenkov, Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku juht pastor Alur Õunpuu, Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu president pastor Ivo Käsk, Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku preester Thomas Eriste, EKNi täitevsekretär pastor Ruudi Leinus ning EKNi õigusalane nõustaja Erik Salumäe.


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002