eng | est                        
 
          UUDISED
 
 
JUHISED USULISTELE ÜHENDUSTELE TULENEVALT ERIOLUKORRA JUHI POOLT KEHTESTATUD LIIKUMISVABADUSE PIIRANGUTEST
27.03.2020

24. märtsil kehtestas peaminister eriolukorra juhina järgmised liikumisvabaduse piirangud (need piirangud ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele perekondadele):

1) keelata avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada;

2) hoida siseruumides (välja arvatud isikute kodudes) ja avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades, mille all mõeldakse eelkõige kauplusi, väliseid mängu- ja spordiväljakuid, randu, promenaade, tervise- ja matkaradu, parke, ühissõidukeid, teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada.

Siseministeeriumi usuasjade osakond saatis 25. märtsil ülalnimetatud liikumisvabaduse piirangute kohta usulistele ühendustele järgmise informatsiooni:

Palun kirikutel arvestada sellega, et nimetatud korralduse alusel tuleb sel aastal ära jätta ülestõusmispühade ajal seni toimunud ristikäigud ja öised teenistused.

Enne eriolukorra lõppu on pühakojad koguduste liikmetele tavapärasteks jumalateenistusteks suletud.

Kui tegemist on maksimaalselt piiratud osalusega (sh ka rohkem kui kaks inimest) teenistuse ülekande lindistusega, siis on see ametiülesannete täitmine ja sel juhul on mõistlikkuse aspektist lähtudes nende inimeste viibimine kirikuruumis/pühakojas aktsepteeritav.

Ettevaatus- ja ohutusabinõud tuleb igal juhul tarvitusele võtta – st võimalusel jälgida vahemaad ja esmalt olla veendunud, et selles ruumis olevatel inimestel ei esine haiguse sümptomeid.


← tagasi   ↑ üles
 

Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 6461028, 5122564, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002

Esileht Liikmed EKN Töövaldkonnad Viited Sümboolika Kontakt Uudised Läkitused Kalender