eng | est 
  Uudised
 
KIRIKUTE NÕUKOGU PÖÖRDUMINE VALITSUSE POOLE
22.04.2021

Eesti Kirikute Nõukogu saatis 21.04.2021 valitsusele järgneva pöördumise: 

"Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) väljendab Vabariigi Valitsusele siirast tänu 20. aprillil k.a langetatud põhimõttelise otsuse üle võimaldada alates 3. maist 2021 korraldada siseruumides avalikke jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi, järgides seejuures sama otsustusega kehtestatud piiranguid ja meetmeid. Kõigi meie koguduste jaoks on äärmiselt oluline, et saame taas ühiselt koguneda oma pühakodadesse.

Hinnates väga kõrgelt Vabariigi Valitsuse eelpoolnimetatud otsust oleme Teile tänulikud, kui peate võimalikuks 22. aprillil, mil meile teadaolevalt valitsuse istungil korraldus lõplikult vastu võetakse, kaaluda avalike jumalateenistuse võimaldamise kuupäeva toomist ühe päeva võrra ettepoole – pühapäevale, 2. maile. Kirikute ja koguduste elus on loomulikult eeskätt just pühapäev – kristlaste jaoks nädala esimene päev – see päev, mil avalikele jumalateenistustele kogunetakse. Oluline on esile tõsta aga ka seda, et õigeusklike kalendris on käesoleval aastal 2. mai ülestõusmispüha – kirikuaasta suurim püha – ning avalike jumalateenistuste taasvõimaldamine alates 2. maist võimaldaks seda püha, loomulikult järgides kõiki sellega seonduvaid piiranguid ja meetmeid, pühakodades toimuvatel jumalateenistustel väärikalt tähistada.

Juhul kui peate võimalikuks meie palvet ja ettepanekut kaaluda ning seda arvestada, siis oleks tegemist ka analoogiaga 2020. aasta maikuus tehtud otsustusega, mil muuseumide ja näituste külastamine ning avalike jumalateenistuste korraldamine taasvõimaldati põhimõtteliselt samal ajal, kuid muuseumide ja näituste külastamine esmaspäevast (tollal 11. mai), avalikud jumalateenistused aga sellele eelnevast päevast, pühapäevast, pidadeski silmas just kirikliku tegevuse spetsiifikat."

Valitsuse otsuse kohaselt võimaldatakse jumalateenistuste pidamine praeguses olukorras siiski alates 3. maist. Valitsuse otsuseid piirangute osas saab lähemalt lugeda siit: https://valitsus.ee/uudised/valitsus-kinnitas-covid-19-muudetud-piirangute-korralduse

 


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002