eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PÖÖRDUMINE
21.02.2022

Armas Eestimaa rahvas!

24. veebruaril tähistame üheskoos Eesti Vabariigi sünnipäeva. 104 aastat on pikk aeg, kuhu on mahtunud nii mõndagi: uue riigi loomise rõõm, valusad sõja-aastad, pikk okupatsiooniaeg, imeline taasiseseisvumine ning kasv ja areng kaasaegses Eestis. On olnud nii rõõmu kui muret. Täna võime olla tänulikud kõigile põlvedele, tublidele meestele ja naistele, kes nii kergematel kui ka raskematel aegadel on seisnud oma kodumaa hea käekäigu eest. Samuti täname Kõigeväelist Jumalat Tema armu ja abi eest, sest Tema õnnistuseta jääks inimlikest pingutustest väheks. Öeldakse ka Pühakirjas: „Kui Issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga“ (Psalm 127:1).

Täna leiame endid ärevas olukorras. Uudised võimalikust sõjalisest konfliktist Euroopas teevad rahutuks ja murelikuks paljusid – nii riigijuhte kui ka tavakodanikke. Seepärast kutsub Eesti Kirikute Nõukogu üles kõiki inimesi palvetama rahu pärast nii Euroopas kui kogu maailmas. Palvetagem, et riikide juhtidel oleks valmidust lahendada konflikte diplomaatilisel teel. Palvetagem, et seal, kus toimuvad relvastatud kokkupõrked, lõppeks sõjategevus ja tuleks rahu. Palvetagem nende eest, kes konfliktipiirkondades on kannatada saanud. Palvetagem, et inimesed õpiksid elama üksmeeles ja rahus.

Tähistades vabariigi aastapäeva, olgem Jumalale tänulikud rahu eest oma kodumaal. 
Ühineme meie hümni kätketud palvega:

„Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa!“

Soovime kõigile ilusat Eesti Vabariigi sünnipäeva, rõõmu ja rahu igasse südamesse ja peresse!

 

Eesti Kirikute Nõukogu


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002