eng | est 
  Uudised
 
EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU KUULUTAB VÄLJA KONKURSI OIKUMEENILISTELE PROJEKTIDELE


Projektikonkursi eesmärgiks on anda võimalus laiemale ringile inimestele edendada 2012. aastal oikumeenilist tegevust Eesti ühiskonnas.

Toetust võivad taotleda Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud, nende allasutused, kogudused, koguduste liikmed ja oikumeenilisele tegevusele orienteeritud organisatsioonid.

 

Taotluses palume esitada järgmised andmed:

1. Projekti nimi.

2. Eesmärk ja oodatav tulemus.

3. Sihtgrupp.

4. Ajakava ja kestvus.

5. Võimalikult detailne eelarve, milles kajastuvad oma- ja kaasfinantseeringud.

6. Projekti juhi kontaktandmed ja teised  projekti kaasatud isikud/organisatsioonid. 

7. Soovituskiri.

 

Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2012. 

 

Projektitaotluse vorm "Projektitaotluse vorm 2012" on lisatud käesoleva Uudise lõppu.  

 

Taotlused esitada paberkandjal aadressile Tehnika 115, Tallinn 10139 või e-postiga ekn@ekn.ee

 

Projektitaotluse vorm 2012 (.rtf) »

Info:
Eesti Kirikute Nõukogu

e-post: ekn(ät)ekn.ee

tel 646 1028, 51 22 564


← tagasi   ↑ üles
 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002