eng | est 
 
TÖÖVALDKONNAD

PROJEKTID
 
 

 

Eluväärtused ja eetika

Eluväärtuste töösuuna ülesanne on näidata initsiatiivi ühiskonna eetiliste probleemide kristliku käsitluse tutvustamisel ja võimalike lahenduste väljapakkumisel.

Eriline tähelepanu suunatakse raseduse katkemise temaatikale, mille kohta publitseeritakse vastavasisulisi materjale ning korraldatakse õppepäevi ja seminare. Algatatud on raseduskriisi nõustajate koolitamine ja nõustamise projekt Sihtasutuse Väärtustades Elu kaudu. Üldhariduskoolides viiakse läbi kooliprogrammi "Minu valikud". Abieluväärtuste hoidmist ja toetamist toetatakse läbi PREP-paarisuhtekoolituse. Senised toimunud koolitused on saanud väga head tagasisidet.  


 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002