eng | est 
 
TÖÖVALDKONNAD

PROJEKTID
 
 

 

Rahvusvahelised suhted

Eesti Kirikute Nõukogu näeb oma rahvusvaheliste suhete eesmärgina kogemuste vahetamist oikumeenilise tegevuse arendamiseks meil ja mujal.

Eesti Kirikute Nõukogu on Euroopa Kirikute Konverentsi (Conference of European Churches) assotsieerunud liige. Tihedat koostööd tehakse Euroopa rahvuslike kirikute nõukogudega ning Kirikute Maailmanõukoguga (World Council of Churches).


 
  LIIKMESKIRIKUD
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik / Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit / Eesti Metodisti Kirik / Rooma-Katoliku Kirik  / Eesti Kristlik Nelipühi Kirik / Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit / Armeenia Apostliku Kiriku Balti piiskopkond / Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik / Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik / Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik /
   
Tehnika 115, 10139 Tallinn | tel 646 1028, ekn(ät)ekn.ee | SEB EE431010052039486002